Oferta dla Budownictwa Drogowego

KANCELARIA ŚWIADCZY RÓWNIEŻ USŁUGI

W zakresie analizy dokumentów, sporządzanie opinii technologicznych, interpretacji wyników badań mieszanek mineralno – asfaltowych w oparciu o Wytyczne Techniczne, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne i inne obowiązujące obecnie normy.

Ponadto dzięki swojemu doświadczonemu zespołowi, oferujemy pomoc podmiotom zarządzającym Wytwórniami Mas Bitumicznych wprowadzić Zakładową Kontrolę Produkcji, jak i również wdrożyć wszystkie niezbędne procedury, dotyczące zarządzania systemem jakości.