Oferta dla Przedsiębiorców

STAŁA OBSŁUGA PRAWNA W FORMIE ABONAMENTU

Nasze Biuro Prawne świadczy pomoc prawną w systemie stałej współpracy z Klientem, polegającej na zapewnieniu kompleksowej obsługi prawnej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa.

Stała obsługa prawna może obejmować zarówno niektóre aspekty działalności Klienta jak też pełną obsługę wszystkich sfer aktywności firmy. Świadczenie stałej obsługi prawnej polega na tradycyjnej formie konsultacji osobistych z Klientem w jego siedzibie lub innym wskazanym przez niego miejscu, albo udzielaniu porad prawnych za pośrednictwem poczty internetowej i telefonicznie, w zależności od potrzeb i charakteru działalności Klienta,. Elastyczność form komunikacji pozwala na sprawną współpracę z Klientami, których siedziby są znacznie oddalone od siedziby naszego Biura.

Obsługa prawna obejmuje miedzy innymi sporządzanie umów oraz konsultacje prawne, zarządzanie wierzytelnościami firmy, prowadzenie spraw egzekucyjnych, pomoc prawną w sporach z kontrahentami, redagowanie i obsługę procesu zmiany umowy, statutu, pomoc prawną w postępowaniu zmierzającym do uzyskania różnego rodzaju zezwoleń, licencji, koncesji. W każdej chwili jesteśmy do dyspozycji naszych Klientów, doradzamy i rozwiewamy wątpliwości naszych zleceniodawców.

Klient uzyska również pomoc przy wszelkiego rodzaju umowach takich jak, umowy najmu lokalu, umowy franczyzy, umowy o współpracy z innymi podmiotami, wzory umów o pracę z pracownikami, umowy ubezpieczenia itp.

DORAŹNA POMOC PRAWNA

KANCELARIA DORADZTWA PRAWNEGO

Proponuje również swoim  klientom obsługę prawną  w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, oferując doraźną pomoc przy rozstrzyganiu i rozwiązywaniu pojedynczych problemów prawnych napotykanych w życiu codziennym. Oferując swoim klientom:

Doradztwo prawne dla osób fizycznych i firm: